Wizja

 

 

Naszą Wizją Jest Przedszkole, które:

 • zapewnia każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo, gdzie każde dziecko czuje się szczęśliwe,
 • stwarza ciepłą i rodzinną atmosferę,
 • zapewnia optymalne warunki do zabawy i rozwoju osobowości dziecka,
 • tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju przedszkolaków,
 • uczy dzieci ważnych umiejętności przydatnych w życiu dorosłego człowieka,
 • dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwija zainteresowania swoich podopiecznych,
 • dostosowuje zajęcia wychowawczo- dydaktyczne do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzi je na wysokim poziomie,
 • kształtuje twórcze postawy, stosuje aktywne metody w rozwijaniu zdolności kreatywnego działania,
 • uczy akceptacji, tolerancji, współżycia w grupie oraz poszanowania siebie i innych,
 • ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania, angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców (rodzice są naszymi sojusznikami, a wspólne działania skoordynowane),
 • którego wszyscy pracownicy współdziałają ze sobą, tworząc przyjazną atmosferę,
 • którego nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, są dobrze
  przygotowane merytorycznie i metodycznie, poszukują innowacyjnych rozwiązań, maja wysokie kwalifikacje, pracują z pasją,
 • jest kolorowe, stale doposażone w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki,
 • oraz którego plac zabaw zachęca do ruchu na świeżym powietrzu,
 • ma dobrą opinię w środowisku lokalnym,
 • inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową a zyskują na tym przede wszystkim dzieci,
 • przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy maja satysfakcje ze swojej pracy.